Menu

SS.CC. 961842116
infoninos@escolesinfantilsninos.com

SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES.


CONVENIS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament d’Albal.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2009).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament d’Alfafar.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Callosa de Segura.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de  Carlet.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Castalla.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Chiva.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2009).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de La Font d’En Carròs.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Meliana.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. unió temporal d’empreses ley 18/1982 i l’Ajuntament de Mutxamel.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. i Ajuntament d’Oliva.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 10 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Picanya.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys + addenda 5 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2009).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Picassent.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2009).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Quart de Poblet.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Vinalesa.

OBJECTE: Concessió d’obra i gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

La gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2010).


PARTS DEL CONVENI: Concesiones Educativas S.L. i Ajuntament de Xàtiva.

OBJECTE: Dret de superfície per a la construcció i explotació d’una escola infantil de primer cicle i de serveis annexos la gestió i explotació de l’escola infantil, adjudicada a Concessions Educatives S.L., s’efectuarà en la seua totalitat per Ninos Gestió Educativa Coop V., en qualitat de soci de la mateixa.

DURACIÓ: 35 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).