Menu

SS.CC. 961842116
infoninos@escolesinfantilsninos.com

SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES.


CONVENIS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

 

PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. unió temporal d’empreses ley 18/1982 i l’Ajuntament de Mutxamel.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. i Ajuntament d’Oliva.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 10 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).