Menu

SS.CC. 961842116
infoninos@escolesinfantilsninos.com

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’esta web. Cada procés te un termini concret, pel que ambdós processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts al mateix temps.

És important que sapigueu que el termini de sol·licitud d’ajudes  de Conselleria s’estima que finalitze a mitjans del mes de maig. Fora d’aquest termini no es podrà comptar amb les ajudes, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització. El criteri de distribució de les mateixes, és basant-se en la renda familiar.

Sempre i quan es mantinguen per al curs 2017-2018 les mateixes ajudes que la Conselleria d’Educació va concedir al curs 2016-2017, les ajudes s’encontraran entre els mínims i màxims següents:

  Ajuda Mínima Ajuda Màxima
Nascuts en 2017 70 € 200 €
Nascuts en 2016 70 € 120 €
Nascuts en 2015 80 € 140 €

INTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ Y MATRICULACIÓ:

El primer procés en obrir-se serà el de Preinscripció, que d’alguna manera i tenint en compte els criteris d’admissió garanteix la plaça si es formalitza posteriorment la matrícula. En aquest procés caldrà adjuntar al formulari telemàtic, els documents que acrediten qualsevol criteri d’admissió, que s’hagués de tenir en compte per baremar en cas d’excés de demanda de places. Si tenen algun tipus de problema a l’hora d’adjuntar algun document, s’han de posar en contacte amb l’escola.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’omplir el formulari ON- LINE, que una vegada emplenat generarà un imprès de matrícula en format Pdf, que s’haurà d’imprimir i lliurar-lo a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà a l’imprès de matrícula).

Les famílies que no hagen passat pel procés de preinscripció, una vegada enviat el formulari de matrícula, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

Els formularis per a tots dos processos es troben en els següents enllaços (feu clic sobre l’escola on vol realitzar la preinscripció o la matrícula):

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 184 21 16 en horari de 9 a 14 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 hores el divendres.