Menu

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, pel que ambdós processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts al mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços figuren més avall.

Per al curs 2018-2019 la Conselleria d’Educació amplia el bo infantil del nivell 2-3 anys, de manera que aquest nivell educatiu és gratuït a la xarxa pública que inclou les Escoles Infantils Municipals, com és el nostre cas. Així es va publicar a la nota de premsa emesa per la Conselleria d’Educació el 6 de novembre de 2017 través del seu web, el contingut pot consultar a la següent url: https://goo.gl/cwN88P

Tant l’alumnat de 0-1 anys com el de 1-2 anys, ja matriculat en el centre té assegurada la continuïtat del cicle en el mateix. Pel que la incorporació en aquests nivells assegura la continuïtat al 2-3 anys gratuït. Us recordem que en aquest cas (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d’Educació depèn de la renda familiar.

Fora dels terminis establerts no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització. La sol·licitud del bo s’estima que finalitze a mitjans del mes de maig.

Les ajudes que ha designat la Conselleria es troben entre els mínims i màxims següents:

  Ajuda Mínima Ajuda Màxima
Nascuts en 2018 70 € 200 €
Nascuts en 2017 70 € 120 €
Nascuts en 2016 Gratuït Gratuït

* (Tenint en compte les quanties mínimes i màximes establertes per al curs 2017-2018)

INTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ Y MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció, que d’alguna manera i tenint en compte els criteris d’admissió garanteix la plaça si es formalitza posteriorment la matrícula. En aquest procés caldrà adjuntar al formulari telemàtic, els documents que acrediten qualsevol criteri d’admissió, que s’hagués de tenir en compte per baremar en cas d’excés de demanda de places. Si tenen algun tipus de problema a l’hora d’adjuntar algun document, s’han de posar en contacte amb l’escola.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’omplir el formulari ON- LINE, que un cop emplenat generarà un imprès de matrícula en format Pdf, que s’ha d’imprimir i lliurar a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà a l’imprès de matrícula). En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

Els formularis per a tots dos processos es troben en els següents enllaços: (feu clic sobre l’escola on vol realitzar la preinscripció o la matrícula)

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 184 21 16 en horari de 9 a 14 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 hores el divendres.