ACCIÓ I EMOCIÓ COMPERTEIXEN ESPAIS

10 octubre 2017

Escoles Infantils Ninos ha estat present en el Congrés “Le bien-être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et sociales”, els dies 2, 3 et 4 octobre 2017 à Paris.  Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

La comunicació presentada per les companyes de Ninos parla del nostre projecte i de la importància que té per a nosaltres la creació d’ambients que siguen transformadors. L’entorn on interactuem ens influeix, ens fa reflexionar, ens afecta emocionalment, aleshores: Com organitzem els espais, quins objectius i continguts tenen els diferents ambients de l’escola? Les nostres propostes estan recolzades en teories pedagògiques, psicològiques i científiques, amb gran reconeixement dins del món educatiu.

Parlem de la importància de provocar curiositat en l’alumnat i en les famílies, així com la necessitat de considerar l’ètica i l’estètica en la presentació dels materials. Un projecte actiu i participatiu com el nostre necessita uns i unes docents amb determinades Competències Professionals al servei de l’aprenentatge del seu alumnat, de  la transmissió de valors a través de les experiències proposades, del creixement personal afavorit per: la llibertat d’acció,  la seguretat afectiva,  la investigació sensorial, el valor del procés, el respecte a la diversitat. Aquests son trets que identifiquen el nostre projecte, la nostra manera d’entendre l’educació infantil, perquè apostem per un treball acurat en la primera infància dirigit a generar contextos de benestar a l’escola.

El repte que plantegem és: Es pot aplicar aquesta visió holística dels contextos en altres nivells educatius? Pensem que sí.

Us deixem alguns exemples de la presentació que vam portar al Congrés.

L’escola ha de tindre llocs i moments per al moviment en llibertat, per a llevar-nos les sabates, per a conèixer el nostre cos a  través de l’acció, per a tindre noves sensacions que els relacionen amb el món i amb els altres, cadascú com vullga.

L’escola ha de tindre llocs i moments per al descans, per a l’afecte, per al diàleg. Nosaltres, els professionals, tenim el repte de canviar el nostre ritme, massa ràpid. És necessari anar a poc a poc si volem aprendre del camí.