NINOS UN MODEL SOCIALMENT RESPONSABLE

11 octubre 2017

Des de NINOS estem compromesos amb la societat i amb l’entorn on pretenem posar el nostre granet d’arena per a aconseguir un impacte positiu. Dia rere dia, en les escoles es realitzen multitud d’activitats que tenen este efecte en els equips, en l’alumnat, en les famílies i en la societat.

Es per això que hem posat en marxa el Pla de Responsabilitat Social com a reflex d’aquest model de funcionament que tenim en totes les Escoles Infantils NINOS.

Aquets procés, en el que comptem amb la col·laboració externa de Felidarity (una empresa social experta en ètica i RSE), s’ha iniciat amb diferents dinàmiques de treball i entrevistes en què volem comptar amb una representació de les persones que formen part de l’equip de NINOS, dels nostres clients, i en definitiva dels diferents grups d’interés que es relacionen amb nosaltres.

Aquestes dinàmiques ens donaran molta informació per tal de plantejar noves iniciatives que ens encaminen a ser cada vegada millor en quant a la responsabilitat social que com a cooperativa dedicada a l’educació, hem de dur a terme.

Treballant de la mà, escola, famílies i entorn, farem un món més just i més cooperatiu per als nostres xiquets i xiquetes.