NINOS CONTRIBUÏX EN L’ELABORACIÓ DEL 3r INFORME SOBRE L’EXPERIÈNCIA DE L’ECONOMIA SOCIAL EN LA COOPERACIÓ AL DESENROTLLAMENT PUBLICAT PER CEPES.

05 febrer 2018

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social, ha publicat el tercer informe sobre economia social gràcies al suport de les Escoles Infantils Ninos, entre moltes altres organitzacions.

Una col·laboració que ha sigut clau per a l’edició d’este nou informe i que demostra el valor afegit que l’economia social aporta a les polítiques de desenrotllament sostenible i de cooperació.

Esta línia de treball que seguim des de les Escoles infantils Ninos, amb diferents projectes s’arreplega en l’informe i és una mostra palpable del compromís del nostre model empresarial amb els valors de la Cooperació al Desarrollo. Uno dels objectius principals en els nostres centres és el foment d’una educació per al desenrotllament que es trasllade tant a l’alumnat com a les seues famílies i entorn més pròxim i que al seu torn impulse una educació compromesa amb l’entorn i la societat.

Esta és una línia de treball, per la que continuarem apostant en les Escoles Infantils Ninos, ja que en la base, és on s’han de generar els grans canvis i l’escola sens dubte ha de ser motor d’estos.

L’informe de CEPES es pot consultar en l’enllace següent: https://www.cepes.es/files/publicaciones/105.pdf