10 anys per la igualtat

28 octubre 2019

Les Escoles Infantils Ninos, reben a la X Jornada de Sensibilització i Implantació de Mesures d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, organitzada per la Taula d’Igualtat d’Alacant i Creu Roja, el reconeixement a la seva trajectòria de més de 10 anys de posada en marxa de polítiques actives i accions per la igualtat.

Les Escoles han rebut el reconeixement per un treball que no només es realitza a les aules i amb l’alumnat, sinó que va més enllà, amb mesures actives de formació i sensibilització del personal laboral i les famílies i posada en marxa d’accions en l’entorn en el qual s’ubiquen els centres.

“Per a nosaltres, el treball des de la perspectiva d’igualtat de gènere, és un dels pilars bàsics del nostre model pedagògic” comenta Chusa Campillo, gerent de les Escoles Infantils Ninos, que amplia dient “L’escola ha d’actuar com un mecanismes de transformació social , que eradique els micromasclismes que són invisibles als ulls, per tan arrelats que els tenim. És funció de la comunitat educativa (Professorat, Famílies, Entitats Publiques, i l’entorn) transformar la mirada de l’alumnat i fer-la més sensible a aquestes qüestions ” .

Ninos, com a cooperativa d’ensenyament, continuarà treballant, promovent i participant d’aquest canvi tan necessari.