Menu

PLA D'IGUALTAT

Des de les escoles infantils Ninos com a cooperativa d’ensenyament i des del nostre compromís ètic i d’acció social, treballem des de la coeducació com a element central que ens allunye dels esquemes de la societat patriarcal tradicional. Per això duem a terme un pla d’igualtat que té com un dels objectius aconseguir un impacte en la societat en conjunt que potencie la ruptura amb antics rols a través de la sensibilització i l’educació.

Moltes són les propostes educatives que, des del centre, fem a xiquets i xiquetes i també a les famílies. Treballem amb un model educatiu basat, entre altres, en principis integradors i no discriminatoris per raó de sexe, origen cultural, creença religiosa o qualsevol altra condició. Un model que trenca els estereotips de gènere, en el qual xiquets i xiquetes comparteixen afectes, sentiments, experiències i jocs, amb activitats pràctiques, col·laboratives, lúdiques, actives i participatives, un model en què l’aprenentatge adquirit siga significatiu. La utilització del llenguatge, la disposició de les aules, els materials utilitzats, les activitats plantejades i la manera de desplegar-se garanteixen, a les escoles Ninos, el ple desenvolupament de les competències de les xiquetes i els xiquets sense fer talls de gènere.

A més, treballem perquè les famílies usuàries de les nostres escoles i el nostre entorn siguen conscients de la importància de l’educació i d’oferir-la de manera igualitària en oportunitats. Creiem en la força i ​​el poder de l’educació i apostem des del treball diari, per ser nosaltres mateixos els qui hi donem cada dia la gran importància que té.

 

   No es tracta de tindre dret a ser iguals, es tracta de tindre el mateix dret a ser diferents. 

 

Pràctiques educatives que duem a terme:

Concepció del projecte educatiu des de la coeducació com a pràctica educativa de la igualtat.

Oferim recursos i propostes educatives no sexistes que respecten la diversitat i no fomenten la diferenciació per gènere (jocs, contes, racons, etc.).

Formem les famílies en matèria d’igualtat. Hi ha moments de trobada per a sensibilitzar i tractar diferents temàtiques (contes no sexistes, jocs, llenguatge, televisió, etc.).

Participem com a col·lectiu en qualsevol acte per la igualtat i contra la violència de gènere en el qual se’ns convoque. Acudim com a col·lectiu, fem partícips les nostres famílies i treballem la temàtica a l’aula (25N, dia de la dona, etc.).

Participem de diferents fòrums per a sensibilitzar la població en matèria d’igualtat.

fent-empresa

Per la tasca de conciliació i d’igualtat d’oportunitats que duem a terme dins del nostre pla de treball i projecte educatiu, la Generalitat Valenciana ha concedit a Ninos Gestió Educativa Cooperativa Valenciana el segell «Fent empresa. Iguals en oportunitats» de conformitat amb el que estableix l’Ordre 18/2010, de 18 d’agost, de la Conselleria de Benestar Social, pel Pla d’Igualtat visat d’acord amb el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell.