Menu

EQUIP PSICOEDUCATIU

A les escoles infantils Ninos tenim un equip psicoeducatiu que participa de manera totalment integrada del projecte general.

Equip que té com a objectiu el desenvolupament integral i harmònic de les criatures, des de l’adquisició de competències bàsiques, a través del joc, l’experimentació activa i la seguretat afectiva, necessària i fonamental.

Des de la consideració del xiquet o la xiqueta, com una persona capaç, competent, activa, amb curiositat, amb desig d’aprendre i relacionar-se amb l’entorn, l’equip integra en el projecte les criatures, com a protagonistes de la seua educació i dels seus aprenentatges. A partir sempre dels interessos, les emocions, els coneixements i les experiències que tenen, i amb respecte dels ritmes individuals de desenvolupament.

Mercedes Ibáñez psicologa escoles infantils ninos

 MERCEDES IBÁÑEZ

Raquel Benedito psicologa escoles infantils ninos

 RAQUEL BENEDITO

Bàrbara Vàzquez psicologa escoles infantils ninos

 BÀRBARA VÀZQUEZ

Pilar García psicologa escoles infantils ninos

 PILAR GARCÍA

Karina Vittori psicologa escoles infantils ninos

 KARINA VITTORI

FUNCIONS

El nostre equip de professionals, al capdavant de l’atenció psicoeducativa, col·labora amb les famílies i els equips docents per a assessorar i proporcionar les orientacions més convenients i, per tant, acompanyar i donar suport en la tasca educativa.

L’activitat de l’equip psicoeducatiu es desenvolupa en quatre àmbits d’actuació principals:

L’atenció directa i indirecta a l’alumnat.
L’assessorament grupal i individual a les famílies.
L’acompanyament a l’equip professional en la tasca educativa.
La coordinació amb altres institucions: gabinets psicopedagògics municipals, centres d’atenció primària, serveis socials…

SERVEIS QUE PRESTEN

A més de l’atenció a l’alumnat, i del contacte produït sobre la base de l’atenció, l’equip psicopedagògic de Ninos ofereix a les famílies tant de l’escola, com de l’entorn més proper, una sèrie d’activitats que els dóna suport com a primers educadors.

Facilitem a les famílies espais de trobada i intercanvi, on puguen compartir vivències i experiències. Reforcem una percepció positiva de la maternitat/paternitat i de la competència com a mares i pares.

Un suport a la criança que es fa, a més, sense suposar cap cost addicional per a les famílies.

COL·LABORACIONS

El nostre equip psicoeducatiu, com a professionals en el seu àmbit i impulsores de tota una nova metodologia educativa, a més col·labora amb diferents organitzacions públiques i privades, com a conferenciants.

Tot seguit hi ha uns quants dels temes que han treballat:

Ens escoltem?: La importància d’una bona comunicació amb els xiquets.
La màgia dels límits.
Jocs i joguets: la importància del joc, el paper del joguet i quan juguem.
Jugar amb la imaginació.

Si vols contactar amb nosaltres per a col·laborar en algun tipus de jornada o per a contractar alguna ponència, pots fer-ho ací.