Menu

ATENCIÓ

L’aplicació d’introducció de currículums solament funciona amb el navegador Internet Explorer.

En els processos de selecció solament es tindran en compte els currículums introduïts a través d’aquest enllaç. Informar-te que el teu currículum estarà en els nostres arxius durant un any. Si tens alguna dificultat a introduir el currículum contacta amb seleccio@florida-uni.es.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals són inclosos en un fitxer titularitat de NINOS GESTIÓ EDUCATIVA COOP.V, la finalitat del qual és informar-te sobre totes aquelles ofertes d’ocupació que s’ajusten al teu perfil. Al seu torn, es considerara la seua candidatura per a processos de selecció que es realitzen per part de les següents Entitats Participades, GESCOSA, S. a., FUNDACIÓ FLORIDA, FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, COOP.V, CONCESSIONS EDUCATIVES, S.L, NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. V. UTE i AKOE Educació.

Les dades romandran en el nostre fitxer durant el termini d’un any, sent destruïts una vegada transcorregut el mateix. En tot cas, podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició al fet que les dades siguen cedides o comunicats a les citades Entitats Participades per NINOS, GESTIÓ EDUCATIVA, COOP.V enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia de la seua D.N.I. dirigida a NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. V. C/ Rei Jaume I nº 2, C.P. 46470 de Catarroja (València) o bé un correu electrònic a la següent adreça: seleccio@florida-uni.es