ESCOLES INFANTILS NINOS

COMENÇA L’AVENTURA D’APRENDRE

Informació per al curs 2023 – 2024

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, per la qual cosa tots dos processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts al mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços de la qual figuren més a baix.

Us recordem que en aquest cas (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d’Educació depén de la renda familiar.

Fora dels terminis establits no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització.

Les ajudes que ha designat la Conselleria es troben entre els mínims i màxims següents:

AJUDA MÍNIMA AJUDA MÀXIMA
(*) Any de naiximent 2023 70€ 200€
(*) Any de naiximent 2022 70€ 120€
(*) Any de naiximent 2021 PREVISIÓ AJUDES MÀX. CONSELLERIA 280€

Ajuda mínima: 70€

Ajuda màxima: 200€

Ajuda mínima: 70€

Ajuda màxima: 120€

* (Tenint en compte les quanties mínimes i màximes establertes per al curs 2022-2023)

INSTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

Els processos de preinscripció i matriculació a les Escoles Infantils Ninos, es realitzen de manera totalment online.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció. S’ha d’emplenar el formulari EN LÍNIA, que podreu trobar en l’apartat web de cada escola i que estarà habilitat a partir de la data que s’indique.

Una vegada emplenat el formulari de preinscripció a través de la web de cada escola, rebran per correu electrònic les instruccions per a finalitzar el procés de manera totalment digital.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’emplenar el formulari EN LÍNIA, que una vegada emplenat generarà un imprés de matrícula en format Pdf, que haurà d’imprimir-se i entregar-se a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà en l’imprés de matrícula). En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

El calendari que seguirà cadascun dels centres es troba publicat en l’espai web de cada escola.