Menu

INFORMACIÓ ECONÒMICA

RETRIBUCIONS ANUALS

Els membres del Consell Rector no reben cap remuneració pel fet d’ocupar este càrrec, perceben en exclusiva la remuneració en funció al treball cooperativitzat que aporten a la cooperativa de la què són socis.