Menu

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓ

NORMATIVA APLICABLE

NINOS es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Ja que el nostre objectiu principal consistix a prestar Serveis Educatius a la primera etapa d’infantil, també ens regim per la legislació vigent en l’àmbit de gestió de centres d’assistència i educació infantil.

FUNCIONS

Reafirmar l’existència d’una cultura de la infància diferenciada com a etapa fonamental en el desenvolupament de la vida.

Promoure l’educació infantil de qualitat des del plantejament d’un model pedagògic basat en el desenvolupament de competències emprenedores.

Destacar en l’àmbit de l’educació infantil, la importància de:

Les emocions.

El respecte a la individualitat del xiquet i la xiqueta.

El foment de la cooperació i la relació amb l’altre.

L’aposta per la llibertat d’acció en l’acostament a l’entorn, a les persones i als materials.

La defensa de la llengua valenciana i la riquesa multicultural.

Construir una comunitat educativa compromesa i permeable a l’entorn.

Generar una educació inclusiva compromesa amb la igualtat.

Constituir un equip professional cohesionat, compromès ètica i emocionalment, que realitza la seua professió amb passió.

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL