Menu

SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES.

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2019/85/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 19.230 euros.

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2018/74/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 36.362 euros.

PARTS DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball cofinançada amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social

OBJECTE: 

EXPEDIENT: ESEILS/2017/108/46

Incorporació de noves persones sòcies.

QUANTITAT: 10.000 euros.


CONVENIS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

 

PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. unió temporal d’empreses ley 18/1982 i l’Ajuntament de Mutxamel.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 25 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).


PARTS DEL CONVENI: Ninos Gestió Educativa Coop.V. i Ajuntament d’Oliva.

OBJECTE: Concessió de la gestió d’una escola infantil de primer cicle i serveis annexos.

DURACIÓ: 10 anys (inici de l’activitat l’1 de setembre de 2011).