Menu

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, pel que ambdós processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts al mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços figuren més avall.

Tant l’alumnat de 0-1 anys com el de 1-2 anys, ja matriculat en el centre té assegurada la continuïtat del cicle en el mateix. Pel que la incorporació en aquests nivells assegura la continuïtat al 2-3 anys gratuït. Us recordem que en aquest cas (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d’Educació depèn de la renda familiar.

Fora dels terminis establerts no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització. La sol·licitud del bo s’estima que finalitze a mitjans del mes de maig.

Les ajudes que ha designat la Conselleria es troben entre els mínims i màxims següents:

  Ajuda Mínima Ajuda Màxima
Nascuts en 2019 70 € 200 €
Nascuts en 2018 70 € 120 €
(*)(**)Nascuts en 2017 Gratuït Gratuït

* (Tenint en compte les quanties mínimes i màximes establertes per al curs 2018-2019)

** (A les Escoles Infantils Municipals)

INTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció, que d’alguna manera i tenint en compte els criteris d’admissió garanteix la plaça si es formalitza posteriorment la matrícula. En aquest procés s’ha d’adjuntar de manera presencial, juntament amb la sol·licitud que es genera mitjançant el formulari online, els documents que acrediten qualsevol criteri d’admissió, que s’hagués de tenir en compte per baremar en cas d’excés de demanda de places. Els documents hauran de presentar-se durant el període de preinscripció o, si no dins dels dos dies hàbils, a la finalització del període de preinscripció.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’omplir el formulari ON- LINE, que un cop emplenat generarà un imprès de matrícula en format Pdf, que s’ha d’imprimir i lliurar a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà a l’imprès de matrícula). En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

Important: L’alumnat nascut en el 2017 seguirà el calendari de matriculació previst per Conselleria i que encara no està publicat. Per poder-los informar del mateix quan es publique, deuen enviar-nos un formulari de contacte a través del web de Ninos indicant: “Matricula 2-3”, el nom complet de l’alumne/a, la seua data de naixement i l’escola sobre la qual estan interessats. Una vegada publicat el calendari ens posarem en contacte amb vostès per informar-los de les dates del procés.

Els formularis per a tots dos processos es troben en els següents enllaços: (feu clic sobre l’escola on vol realitzar la preinscripció o la matrícula)

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 184 21 16 en horari de 9 a 14 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 hores el divendres.