Menu

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, pel que ambdós processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts a el mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços figuren més avall.

Tant l’alumnat de 0-1 anys com el de 1-2 anys, ja matriculat en el centre té assegurada la continuïtat del cicle en el mateix. Aquest alumnat s’assegura la continuïtat a l’2-3 anys gratuït. Us recordem que en aquest cas (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d’Educació depèn de la renda familiar.

Fora dels terminis establerts no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització.

Les ajudes que ha designat la Conselleria es troben entre els mínims i màxims següents:

  Ajuda Mínima Ajuda Màxima
Nascuts en 2020 70 € 200 €
Nascuts en 2019 70 € 120 €
(*)(**)Nascuts en 2018 Gratuït Gratuït

* (Tenint en compte les quanties mínimes i màximes establertes per al curs 2019-2020)

** (A les Escoles Infantils Municipals)

INTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció, s’ha d’omplir el formulari ON- LINE, que un cop emplenat generarà un imprès en format Pdf, que s’ha d’imprimir i lliurar a l’escola juntament amb tota la documentació necessària per acreditar qualsevol criteri d’admissió, que s’haguera de tenir en compte per baremar en cas d’excés de demanda de places. Els documents s’han de presentar dins el període de preinscripció.

NOU PROCEDIMENT: Atenent a la situació especial que estem vivint en relació al coronavirus i per evitar que les famílies hagen d’anar a l’escola a lliurar la preinscripció dels seus fills i filles, als centres d’Albal, Alfafar, Carlet, Meliana, Picanya, Picassent i Quart de Poblet hem posat en marxa la PREINSCRIPCIÓ TOTALMENT ONLINE.

La finalitat de posar en marxa aquest procés és facilitar el màxim el lliurament de la preinscripció i documentació i evitar desplaçaments innecessaris.

Un cop emplenat el formulari de preinscripció a través del web de cada escola, rebran per correu electrònic les instruccions per finalitzar el procés de manera totalment digital.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’omplir el formulari ON- LINE, que un cop emplenat generarà un imprès de matrícula en format Pdf, que s’ha d’imprimir i lliurar a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà a l’imprès de matrícula). En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

El calendari que seguirà cada un dels centres es troba publicat en l’espai web de cada escola. Allà també podran trobar l’accés als formularis de preinscripció.

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 184 21 16 en horari de 9 a 14 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 hores el divendres.