Menu

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, pel que ambdós processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts a el mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços figuren més avall.

Tant l’alumnat de 0-1 anys com el de 1-2 anys, ja matriculat en el centre té assegurada la continuïtat del cicle en el mateix. Aquest alumnat s’assegura la continuïtat a l’2-3 anys gratuït. Us recordem que en aquest cas (0-1 anys i 1-2 anys) el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d’Educació depèn de la renda familiar.

Fora dels terminis establerts no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització.

Les ajudes que ha designat la Conselleria es troben entre els mínims i màxims següents:

  Ajuda Mínima Ajuda Màxima
(*)Nascuts en 2022 70 € 200 €
(*)Nascuts en 2021 70 € 120 €
(*)(**)Nascuts en 2020 Gratuït Gratuït

* (Tenint en compte les quanties mínimes i màximes establertes per al curs 2021-2022)
** (A les Escoles Infantils Municipals)

INTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

Els processos de preinscripció i matriculació a les Escoles Infantils Ninos, es realitzen de manera totalment online, amb la finalitat d’evitar desplaçaments innecessaris als centres, donada la situació especial que estem vivint en relació al coronavirus; però amb l’objectiu de facilitar al màxim el lliurament de la preinscripció i documentació.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció. S’ha d’emplenar el formulari ONLINE, que podreu trobar en l’apartat web de cada escola i que estarà habilitat a partir de la data que s’indique.

Una vegada emplenat el formulari de preinscripció a través de la web de cada escola, rebran per correu electrònic les instruccions per a finalitzar el procés de manera totalment digital.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En aquest punt s’ha d’emplenar el formulari ONLINE, que una vegada emplenat generarà un imprés de matrícula en format Pdf, que haurà d’imprimir-se i entregar-se a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà en l’imprés de matrícula). En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

El calendari que seguirà cadascun dels centres es troba publicat en l’espai web de cada escola.

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 184 21 16 en horari de 9 a 14 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 hores el divendres.