AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

1.- Ninos Gestió Educativa Cooperativa Valenciana (d’ara endavant NINOS), societat amb domicili en el Carrer Rei en Jaume I, 1. CP 46.470, Catarroja, València, és en l’actualitat l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web: https://www.escolesinfantilsninos.com/

2.- Ninos Gestió Educativa Cooperativa Valenciana, titular del CIF F-97.980.205, és una mercantil inscrita en el Registre d’Associacions i Fundacions de la Comunitat Valenciana.

3.- Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal, en l’adreça indicada com a domicili de la societat, en el telèfon 961842116, o bé a través del correu electrònic lopd@florida-uni.es.

NINOS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s’accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privadesa, NINOS informa als USUARIS del lloc web: www.escolesinfantilsninos.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la web, amb la finalitat de que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

NINOS es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de Dades Personals. D’ells pots informar-te en els corresponents apartats.

RESPONSABLE DEL FITXER

En dites suposades, les dades recaptades per NINOS seran incorporats a fitxers titularitat de NINOS, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Amb la finalitat de que les dades obrants en les nostres bases de dades sempre corresponguen a la teua situació real hauràs de mantenir-los actualitzats, ben actualitzant-los tu directament en els cas en què açò siga possible ben comunicant-ho al departament corresponent.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l’USUARI utilitze i de la qual s’informarà en cada apartat.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Amb l’objecte de protegir la intimitat dels usuaris de la seua pàgina web NINOS no utilitza cookies quan els mateixos naveguen per la mateixa.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades recaptades a través de la web només seran cedits en aquells casos en què expressament s’informe d’açò a l’USUARI.

SEGURETAT DE LES DADES

NINOS ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs accedir a les teues dades, rectificar-los, cancel·lar-los i si escau, oposar-te al seu tractament:

  • Bé mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: NINOS. Calle Rei en Jaume I 1. CP 46.470, Catarroja, València.
  • Bé enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: seleccio@florida-uni.es