Como sabeu, el RD 286/2022, del 19 d’abril, que modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes, permet plantejar modificacions en l’estratègia de control de l’epidèmia. D’aquesta manera, com arreplega l’esmentat RD, l’ús de la mascareta deixa de ser obligatori amb caràcter general. El seu ús és sols obligatori per a majors de 6 anys en el transport escolar, tant si es tracta de la ruta ordinària com d’una eixida puntual o excursió. A més, Sanitat aconsella la seua utilització en cas de tindre símptomes compatibles amb la COVID o en persones vulnerables.

Seguint instruccions del Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional us comuniquem que a partir del dilluns 25 d’abril en l’àmbit educatiu s’aplicaran les mateixes mesures que en l’àmbit comunitari s’estableixen per a la població en general, i en cas de ser cas o contacte estret de COVID19 haureu de seguir estrictament les indicacuons dels vostres sanitaris.Podeu consultar l’estratègia actual per a casos i contactes en https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/coronavirus/casos-positius-o-contactes-estrets

Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 continuen sent la higiene de mans, la neteja i la ventilació de les instal·lacions.

Per tant, en relació a l’ús de la màscara en els centres educatius s’ha de tindre en compte el següent:

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres. Però a més d’aquest principi general cal tindre en compte el següent:

  • Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar les màscares en el transport escolar.
  • Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).
  • És necessari l’ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.
  • És recomanable l’ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

Des del centre educatiu es tindrà especial atenció i respecte a les persones que vulguen continuar usant les màscares en situacions de no obligatorietat, fomentant el respecte a la diversitat.