ESCOLES INFANTILS NINOS

La igualtat ha de ser un  aroma que impregna la vida d’un centre educatiu, perquè és una qüestió de reflexió però també d’actitud

Des de les Escoles Infantils Ninos, com a cooperativa d’ensenyament i, des del nostre compromís ètic i d’acció social, treballem des de la coeducació com a element central que ens allunye dels esquemes de la societat tradicional. Per això duem a terme un pla d’igualtat que té com un dels objectius aconseguir un impacte en la societat, que potencie la ruptura amb antics rols a través de la sensibilització i l’educació.

Nosaltres les visibilitzem a través de:

  • Creació d’un projecte educatiu amb una mirada sensible a la coeducació, el respecte a la diversitat i la inclusió.

  • Propostes i recursos educatius no sexistes que respecten la diversitat i no fomenten ni reforcen els estereotips de gènere (jocs, contes, racons, etc.)

  • La utilització del llenguatge amb una mirada inclusiva, sent conscients de la repercussió que les paraules tenen sobre les persones, la disposició de les aules atenent a les diverses necessitats de les criatures , els materials utilitzats sense trets sexistes…

  • Formació a les famílies en matèria d’igualtat. Moments de trobada per a sensibilitzar i tractar diferents temàtiques

  • Participació, com a col·lectiu, en qualsevol acte per la igualtat i contra la violència de gènere en el qual se’ns convoque.

  • Participació proactiva en fòrums on compartir la nostra manera de treballar la igualtat en la educació infantil del primer cicle.

Per la tasca de conciliació i d’igualtat d’oportunitats que duem a terme dins del nostre pla de treball i projecte educatiu, la Generalitat Valenciana ha concedit a Ninos Gestió Educativa Cooperativa Valenciana el segell «Fent empresa. Iguals en oportunitats» de conformitat amb el que estableix l’Ordre 18/2010, de 18 d’agost, de la Conselleria de Benestar Social, pel Pla d’Igualtat visat d’acord amb el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell.