LA LLIBERTAT D’ACCIÓ PER A DESCOBRIR EL MÓN I UN ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS EN LA CRIANÇA SÓN LA BASE DEL NOSTRE PROJECTE PEDAGÒGIC

Ninos és un projecte consolidat amb una filosofia humanista que defensa el valor de les persones des de l’inici de la vida.

Cada criatura que arriba al món és un tresor i una responsabilitat per a qui l’acompanya en el camí; per això és imprescindible fer-ho amb cura.

Com a professionals de l’educació infantil posem la mirada en allò que de veres importa, com ara la construcció d’un vincle sa i el descobriment de l’entorn i d’un mateix a través de les experiències vívides, en un context d’igualtat i inclusió.

ESÈNCIA

En la nostra essència, com a espai educatiu, considerem el joc com a eina d’aprenentatge innata en la infància, la vida quotidiana i el valor de les xicotetes coses, la curiositat i la creativitat en llibertat, la tendresa dels processos que comencen i l’autonomia en la superació dels reptes motrius, cognitius, emocionals que suposa el dia a dia a l’escola.

MIRADA

Per a nosaltres és imprescindible una mirada sensible i conscient sobre les persones que habiten l’escola, en el fer i en el ser. Formen part del nostre projecte valors com ara el reciclatge, el treball en equip, l’alimentació saludable, el temps a l’aire lliure, el diàleg, etc. Aspectes que ens construeixen i desenvolupen en un entorn segur, afectiu i respectuós.

COMPETÈNCIES

Confiem en les competències, les capacitats i el potencial que té la infància des del naixement i proposem espais, materials i persones per a facilitar el seu desenvolupament; en un projecte que inclou, com no podria ser d’altra manera, les famílies i l’entorn, tant social com natural; és a dir a tota la Comunitat Educativa.

Per aquesta raó, el nostre projecte està estructurat en 5 competències que abasten la normativa actual i que es desenvolupen a través dels Mons, una proposta metodològica que contempla els aprenentatges de les criatures i també de les i els professionals de les nostres escoles perquè la formació continuada és imprescindible per tal d’oferir el millor, el que les criatures mereixen.