Menu
ninos cooperativa valenciana eduacio banner 1

QUI SOM?

Ninos Gestió Educativa és una cooperativa valenciana dedicada a la gestió d’escoles infantils. La nostra empresa forma part de la marca Florida Grup Educatiu, un projecte amb més de 40 anys d’experiència al sector de l’ensenyament.

florida-GRUP-EDUCATIU

Som un col·lectiu de professionals caracteritzats per la il·lusió i l’aprenentatge continu. Un equip de persones que coneixem el plaer d’aprendre i que des de la vocació i amb la fórmula cooperativa estem compromeses amb la transformació social i amb la dignificació de l’etapa 0-3 anys, com a etapa educativa.

La nostra missió és oferir un servei de qualitat que done resposta a les necessitats educatives i socials de les famílies amb fills i filles menors de tres anys. Amb la tasca fonamental d’afavorir i aconseguir un desenvolupament afectiu òptim i ple de xiquetes i xiquets.

El nostre projecte, a més del de Florida Universitària, té el suport d’altres entitats de l’economia social com és el cas d’AKOE Educació, cooperativa de segon grau integrada per cooperatives d’ensenyament valencianes com són Florida Centre de Formació, Grupo Sorolla (escoles Martí Sorolla I i II, Julio Verne, La Devesa de Carlet i La Devesa d’Elx), El Drac, Escuela 2, La Masia, Juan Comenius Centre de Formació, La Nostra Escola Comarcal, Les Carolines, Escola Gavina. A més d’altres entitats com ara Anecoop, Coarval i Consum.

logos_02clogos_08clogos_12c

SOM COOPERATIVA

Les cooperatives d’ensenyament valencianes, com a cooperatives, fonamentem les nostres actuacions en els valors de:

L’autoajuda.
La responsabilitat en u mateix
El treball.
La democràcia.
La igualtat.
L’equitat i la solidaritat.
La transparència i l’honestedat.
La justícia social.

El nostre compromís cooperatiu suposa l’assumpció dels valors i els principis que preconitzem cap a dins i cap a fora de les nostres organitzacions, per a nosaltres i per als altres.

Les cooperatives d’ensenyament valencianes naixem de la societat per a oferir eines de progrés i justícia social, per a tothom i iguals. Això ens situa de facto a la davantera pública.

Desenvolupem projectes educatius diversos, amb una vocació social clara, amb una sèrie de trets bàsics.

En conjunt, són trets que configuren una manera determinada d’entendre el que es coneix com a ensenyament públic, visió amb la qual les cooperatives d’ensenyament valencianes ens identifiquem i que sabem compartida amb altres sectors i agents del món educatiu.

1. Exercici igualitari del dret a l'educació.

Els projectes educatius cooperatius promouen un accés igualitari al dret de l’educació. Són projectes amb un model educatiu basat en principis integradors i no discriminatoris per raó de sexe, origen cultural, creença religiosa o qualsevol altra condició.

Així doncs, des de l’escola infantil, xiquets i xiquetes comparteixen, a més de l’aula, el centre escolar i tots els espais, afectes, sentiments, experiències i jocs. En la vida diària escolar, el treball i l’esforç compartit els allunya dels esquemes de la societat patriarcal tradicional.

2. Escola inclusiva.

Els projectes educatius cooperatius s’inspiren en els principis del paradigma de l’escola inclusiva, segons els quals qualsevol subjecte és susceptible d’aprenentatge i té dret a una educació que faça possible que desenvolupe plenament les seues capacitats.

3. Participació democràtica.

Els projectes educatius cooperatius desenvolupen un model de gestió participatiu i democràtic que abasta tots els àmbits escolars. A més, la comunitat escolar dels centres educatius cooperatius ocupa un lloc central en la vivència d’aquesta participació democràtica en el si dels centres.

4. Vinculació amb l'entorn i arrelament en la comunitat.

Els projectes educatius cooperatius estan estretament vinculats a l’entorn social i natural. Amb el desenvolupament dels projectes, les cooperatives d’ensenyament arrelen en la comunitat de la qual formen part i aspiren a actuar-hi com a agents socials.

D’una manera especial, són projectes compromesos amb l’ensenyament i la normalització de l’ús social de la llengua dels valencians i amb la vivència de les manifestacions culturals pròpies del nostre poble.

5. Plurilingüisme.

Els projectes educatius cooperatius aposten per un model d’escola plurilingüe que assegure per a tot l’alumnat un desenvolupament adequat de la competència lingüística en totes les llengües que cada projecte educatiu incorpore, i una aproximació enriquidora a les cultures que aquestes llengües vehiculen.

6. Compromís ètic i acció social.

L’acció social és un element consubstancial a l’aplicació de moltes accions educatives. En aquest sentit, la promoció dels valors ètics que sustenten els drets humans representa un eix central de les nostres actuacions com a cooperatives d’ensenyament.

7. Innovació educativa.

Els projectes educatius cooperatius es beneficien de les condicions idònies per a l’estímul de la innovació i la recerca entorn de noves mesures i programes educatius que l’autonomia del funcionament cooperatiu fa possible.

Per a fer possible la innovació, els projectes educatius cooperatius aprenen de la memòria pedagògica dels nostres centres (suma de totes les experiències pedagògiques viscudes), duen a terme una contextualització renovada de discursos i pràctiques educatives, i mostren una actitud oberta davant l’aparició de nous referents teòrics i de corrents educatius diversos susceptibles de millorar aquestes pràctiques.

8. Qualitat educativa.

Els projectes educatius cooperatius entenen la qualitat educativa com la prestació d’un servei educatiu sense exclusions i gestionat de manera eficient mitjançant l’optimització dels recursos humans i materials, orientats sempre cap a la millora dels processos educatius.

A més, estimulen la capacitat de treball en equip, amb els valors que suposa de creativitat, il·lusió i esforç compartit. Així mateix, promouen l’aprenentatge cooperatiu com un procés potenciador de l’aprenentatge entre iguals que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia individual de l’alumnat.

I tot això en un clima escolar en el qual són claus l’afecte com a aspecte essencial de qualsevol aprenentatge, l’estima pel xiquet i el jove que aprenen, i la proximitat entre els diferents actors de la comunitat educativa.

9. Desenvolupament professional i formació del professorat.

Els projectes educatius cooperatius potencien el desenvolupament professional dels docents i l’especialització. Factor que es veu reforçat per l’estabilitat de les plantilles docents característica dels nostres centres.

La formació permanent del professorat, la qual sorgeix entre altres de les necessitats que es deriven del mateix projecte educatiu, és un element central dels projectes educatius cooperatius.

10. Educació laica.

Els projectes educatius cooperatius, sobre la base del pluralisme ideològic i l’expressió lliure de les idees, assumeixen l’educació laica com un mitjà per a aconseguir la formació necessària de la llibertat de consciència de l’alumnat, la que s’exerceix en el si de les nostres escoles en un context de respecte i de convivència.

 

   Som el que diem. Diem el que som. 

 

ninos cooperativa valenciana eduacio banner 2