ESCOLES INFANTILS NINOS

El nostre equip d’orientació participa de manera totalment integrada del projecte general

Les Escoles Infantils NINOS comptem amb el nostre propi Equip d’Orientació Psicoeducativa (EOPe), que participa de manera totalment integral del projecte general. Pioner en coordinar, dinamitzar i fer efectives les línies estratègiques d’orientació en el Primer Cicle de l’Educació Infantil.

Realitzem un acompanyament diari a les aules, que són el context natural i quotidià dels xiquets i les xiquetes. Assessorem i proporcionem les orientacions més convenients donant suport en la tasca educativa, que té com a objectiu el desenvolupament integral i harmònic de les criatures.

Acompanyem als equips educatius, a les famílies, i ens coordinem amb agents externs en relació a:

 • Donant suport a la posada en marxa d’un projecte educatiu inclusiu i que done resposta a la diversitat de la Comunitat Educativa, i atent a identificar les barreres que puguen limitar l’accés, la participació o l’evolució de l’alumnat.
 • Detectant de manera primerenca situacions que requerisquen de l’adopció de mesures específiques. Duent a terme protocols de derivació a Atenció precoç a través de l’àmbit sanitari, i coordinant l’actuació de totes dues amb la de les escoles.
 • Promovent la igualtat, la coeducació, i la convivència positiva a través de la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests.
 • Generant ambients de benestar, oferint suport emocional a la Comunitat Educativa.
 • Detectant de manera primerenca situacions de desavantatge o desigualtat, coordinant-se amb entitats locals o Serveis Socials per a l’adopció de mesures compensatòries.
 • Participant en actuacions en l’àmbit comunitari, dirigides a l’obertura del centre al context i a la creació de xarxes de cooperació que contribuïsquen al desenvolupament soci-comunitari.
 • Desenvolupant programes d’acolliment a l’inici de l’escolarització a l’alumnat, a les famílies i, en general, a tota la Comunitat Educativa.
 • Detectant Necessitats Específiques de Suport Educatiu i de compensació de desigualtats previ al pas al segon cicle d’Educació Infantil, així com col·laborant en el transvase d’informació i coordinació amb els centres escolars.
 • Secundant i assessorant les famílies en els processos de transició.
 • Realitzant accions formatives amb les famílies.
 • Acollint al personal de nova incorporació.
 • Iniciant des d’edats primerenques la base emocional per a la futura elecció acadèmica i professional: l’autoestima, l’autonomia personal, l’autocura, la regulació emocional, sostindre la frustració, la gestió de conflictes, l’actitud i el pensament flexible… tal com es reflecteix en la Guia Cooperativa d’Orientació Acadèmica i Professional “Un full de ruta que comença en la infància”, publicada per la UCEV, i de la qual Ninos ha format part.
 • Desenvolupant accions orientades al reconeixement i la sensibilització, contra la discriminació i els estereotips.

TOT AIXÒ A TRAVÉS D’ACCIONS CONCRETES COM ARA:

 • Formar part de l’Equip Pedagògic del nostre projecte.

 • Acompanyar als equips educatius i a l’alumnat en el dia a dia de l’escola.

 • Realitzar la detecció de necessitats específiques, així com la derivació als àmbits corresponents.

 • Oferir tertúlies sobre diferents temàtiques d’interés per a les famílies.

 • També assessorar-les a través de tutories individuals.

 • Realitzar formacions per a famílies, professionals i estudiants de cicles formatius.

 • Coordinar l’acció educativa de l’escola amb diferents entitats i serveis professionals (Centres d’Atenció precoç, Centres de Salut, Centres educatius…).

 • Participar en la Comissió d’Orientadores de la UCEV.

 • Formar part de la Comissió d’Orientació i Benestar del Grup Florida.

Raquel Benedito
Raquel Benedito
Pilar García
Pilar García
Mercedes Ibáñez
Mercedes Ibáñez
Ester Román
Ester Román
Bárbara Vázquez
Bárbara Vázquez