Menu

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Per mitjà d’este Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de Ninos Gestió Educativa – Cooperativa Valenciana: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i altres temes que puguen generar interés públic.

Mostrem, llavors, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que ha entrat en vigor recentment.