La nostra companya Pilar García, de l’Equip d’Orientació Psicoeducativa de les Escoles Infantils Ninos, ha assistit al XXVI Fòrum Anual d’Orientació organitzat per Florida Universitària. Que enguany ha tingut com a temàtica la següent reflexió “hem vingut a este món a cuidar-nos: la importància global de Bé tractar-nos”.

En Ninos continuem amb una aposta clara de formació contínua de tot el nostre personal, actualitzant-nos i sent presents en tots els fòrums que ens permeten millorar competencialment. Per a l’equip d’Orientació Psicoeducativa és important trobar estos moments de reflexió, de pensar i compartir recursos, que ens fan tindre molt clar la importància del paper d’orientadors i orientadores en tots els agents que intervenen en el procés educatiu: Direccions, Tutories, equips docents, alumnat, famílies, especialistes externs…

Esta cita, ens ha permés reflexionar sobre com treballar amb i des de tots els i les agents que intervenim en l’educació del nostre alumnat, la sensibilitat per a tractar-se bé entre tots i totes, en revisar les nostres mirades, les nostres maneres d’escoltar-nos, etc. Tractar-se bé és la manera d’acabar vinculant-nos als i les altres, a l’entorn, siga com siga. Considerem que això és una base importantíssima que donarà sentit a l’enfrontament de qüestions tan importants com els nous reptes tecnològics, els avanços metodològics, els espais, l’atenció a la diversitat, la correcta gestió d’aula, l’avaluació…

Les Escoles Infantils Ninos, som Escoles de Benestar des de fa molts anys. Des de la incorporació de l’equip d’orientació com a part del centre i agent actiu en el desenvolupament del nostre projecte educatiu, Ninos sempre ha tingut el benestar de l’alumnat en el centre de les seues reflexions i actuacions, que any rere any van millorant i que es reflecteixen entre altres, per exemple, amb la posada en marxa del Ioga i Mindfulness que s’ha incorporat en la pràctica diària de l’aula.

Continuarem caminant en esta direcció del Benestar i ho farem de la mà del nostre departament d’Orientació que té, sens dubte, un paper vital en tot este procés.