ESCOLES INFANTILS NINOS

COMENÇA L’AVENTURA D’APRENDRE

Informació per al curs 2024 – 2025

Els processos de preinscripció i matriculació de totes les Escoles Infantils Ninos, es realitzaran a través d’aquesta web. Cada procés té un termini concret, per la qual cosa tots dos processos (preinscripció i matrícula) és impossible que estiguen oberts al mateix temps.

Els processos es poden consultar i descarregar a través de l’espai web de cada escola, els enllaços de la qual figuren més a baix.

Us recordem que els nostres centres estan subvencionats per la Conselleria i que, per a optar a les subvencions, és necessari realitzar la matrícula dins dels terminis que esta establix.

Fora dels terminis establits no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l’escolarització.

INSTRUCCIONS DELS PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

ÉS MOLT IMPORTANT:

  • Descarregar i llegir prèviament el document de Criteris de valoració i acreditació de les sol·licituds, abans d’omplir el formulari de preinscripció.
  • La falsedat de les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

Els processos de preinscripció i matriculació a les Escoles Infantils Ninos, es realitzen de manera totalment en línia, amb l’objectiu de facilitar al màxim el lliurament de la preinscripció i documentació.

El primer procés a obrir-se serà el de Preinscripció. S’ha d’emplenar el formulari EN LÍNIA, que podreu trobar en l’apartat web de cada escola i que estarà habilitat a partir de la data que s’indique.

Una vegada emplenat el formulari de preinscripció a través de la web de cada escola, rebran per correu electrònic les instruccions per a finalitzar el procés de manera totalment digital.

Posteriorment a la preinscripció s’obrirà el procés de Matrícula. En este punt s’ha d’emplenar el formulari EN LÍNIA, que una vegada emplenat generarà un imprés de matrícula en format Pdf, que haurà d’imprimir-se i entregar-se a l’escola juntament amb tota la documentació necessària (se’ls indicarà en l’imprés de matrícula).

En el cas que no hagen passat pel procés de preinscripció, hauran d’esperar que des de l’escola els confirmen la disponibilitat de plaça.

El calendari que seguirà cadascun dels centres es troba publicat en l’espai web de cada escola.