L’Escola Infantil Municipal Ninos de Meliana ha estat premiada per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies: xarxes socials, les noves tecnologies i el software. El guardo que es va lliurar a la pasada FIMEL 2023, reconeix que Ninos Meliana, utilitza el valencià de manera prioritària i correcta, tant en la imatge corporativa, com en qualsevol material escrit, imprès o digital. Suposant així, un suport a l’ús de la llengua.

Ninos, com a centre educatiu en línia en valencià, sempre hem apostat pel reconeixement i la defensa de la nostra cultura i la nostra llengua, aprofitant a més la riquesa multicultural que això ens ofereix. A més aquest foment del bilingüisme, està mes que provat que afavoreix el desenvolupament neuronal de l’alumnat.

En Ninos ens considerem escoles arrelades al territori i defensores del bilingüisme de la Comunitat Valenciana, és per això que des de setembre de 2010, quan va començar l’activitat de l’escola, utilitzem el valencià com a llengua vehicular. La segona llengua oficial s’utilitza amb normalitat en diversos contextos de la vida de l’escola com a cançons, contes, jocs, etc. És en la primera infància on tot comença i per això sentim la responsabilitat de ser agents de dinamització social i cultural. El principal objectiu és garantir la normalització i promoció de l’ús social i institucional del valencià en el centre educatiu.

Les professionals de l’Escola Infantil Municipal Ninos de Meliana sentim la responsabilitat de ser proactives en la dinamització social i cultural; sent uns dels pilars la llengua, com a vehicle d’informació, comunicació i sobretot de relació amb l’entorn.