Jugar! La nostra companya Juvi Galán, responsable del projecte educatiu de les Escoles Infantils Ninos, ha jugat amb l’alumnat del Grau d’Educació Infantil i Primària de Florida Universitària. Jugar suposa superar reptes, imaginar, investigar, relacionar-se,  divertir-se…

Saber argumentar, amb sentit crític, per què oferim a l’aula uns materials o un altres és fonamental per a construir-nos com a docents competents que utilitzen metodologies actives. Material no sexista, de reciclatge, de la natura, estructurat o no, gelatina, espaguetis, pedres, fulles, tubs que fan soroll, etc. Amb tot això hem jugat. Quina enveja, veritat?.

Formar-nos a través del joc, també és cosa de persones adultes.